Büyük sıfırlama

‘Evet’ çıkarsa 15 yıllık AKP iktidarında görev yapan bakanlar soruşturulamayacak.

AKP, MHP’nin de destek verdiği anayasa değişikliğiyle yeni sistemde cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların görev suçlarından yargılanmasını oy oranı kriteriyle neredeyse olanaksız hale getirirken, 15 yıllık iktidarında görev yapan eski bakanları da güvenceye aldı. Mevcut anayanın ‘Meclis soruşturması’ başlıklı 100. maddesi, başbakan ve bakanlar hakkında Meclis soruşturması açılabilmesi için 55 milletvekilinin önerge vermesini yeterli buluyor. Hakkında soruşturma önergesi verilen bakan hakkında yapılacak gizli oylamada soruşturma komisyonu kurulmasına karar verilmesi durumunda Meclis’te siyasi partilerin milletvekili sayılarına göre bir soruşturma komisyonu kuruluyor. Soruşturma komisyonunun çalışmaları sonucunda hazırlanan rapor, TBMM Genel Kurulu’nda görülüşüyor ve ilgili bakan Meclis’in salt çoğunluğuyla (276) ve gizli oyla Yüce Divan’a gönderilebiliyor.

Geriye dönük zırh

Anayasa değişikliği ile öngörülen cumhurbaşkanlığı sisteminde ise cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların yargılanması zorlaştırılıyor, hatta olanaksız hale getiriliyor. Anayasa paketindeki hükme göre ise cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında görevleriyle ilgili suç işledikleri iddiasıyla TBMM’de üye sayısının salt çoğunluğunun (301) vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilecek. Meclis’te, gizli oylamayla ancak üye tamsayısının beşte üçünün (360) oyuyla soruşturma komisyonu kurulabilecek. Yüce Divan’a gönderebilmek için ise TBMM Genel Kurulu’ndaki oylamada 400 milletvekilinin Yüce Divan’a sevk yönünde oy vermesi gerekecek.

Anayasa değişikliğiyle getirilen yeni düzenleme, AKP’nin 15 yıllık iktidarı boyunca görev yapan bakanları da kapsayacak. AKP’nin hukukçu kurmayları, “Anayasa değişikliğiyle yeni bir usul getiriliyor. Yeni usul eski bakanlar için de uygulanır” görüşünü dile getiriyor. Anayasa değişikliğinin 16 Nisan’da yapılacak referandumda kabul edilmesi durumunda haklarında Meclis’te daha önce soruşturma açılan 4 bakanın da yer aldığı eski bakanların yargılanabilmesi için eğer soruşturma komisyonu kurulabilirse TBMM Genel Kurulu’nda 400 milletvekilinin de Yüce Divan yönünde oy kullanması gerekecek. (Cumhuriyet)

2063290cookie-checkBüyük sıfırlama

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.