Eğirdir Garı da satılacak mı?

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde bulunan 100 yıllık geçmişe sahip tren garına ait arazilerin bir kısmının özelleştirme kapsamında satılmasına ilişkin haberlerimizin ardından TCDD Genel Müdürlüğü ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı birer açıklama yaptı. TCDD Genel Müdürlüğü’nün konuyla ilgili açıklamasında, Eğirdir Garı’nın arazilerine ilişkin işlemlerin ÖİB tarafından yürütüldüğüne dikkat çekilerek, “alanın imar planları ve yapılacaklar hakkında Kuruluşumuzun bilgisi ve tasarrufu bulunmamaktadır” görüşüne yer verildi. ÖİB ise tarihi garın da içinde bulunduğu parselin satışa konu edilmediğini, satışa konu olan parsellerin ise konut alanı olarak planlı olduğunu açıkladı.

EĞİRDİR HALKI TARİHİN SATILMASINA İSYAN ETTİ

Ulusal Kurtuluş Savaşında Batı cephesinin gerisindeki en önemli lojistik merkezi olarak hizmet veren Eğirdir Garı, yaklaşık 90 yıl yük ve insan taşımacılığı hizmeti verdikten sonra 2002 yılında işletmeye kapatılarak içindeki arazileriyle birlikte özelleştirme kapsamına alınarak satışa çıkarıldı. Geçtiğimiz günlerde parsellerinde bir kısmı “arsa” olarak satılan tarihi garın çevresiyle birlikte korunmasını isteyen Eğirdir halkı ise çoluk çocuk eylem yaptı.

‘GAR ATIL DURUMA DÜŞTÜĞÜ İÇİN İŞLETMEYE KAPATILDI’

Konuyu gündeme getiren haberlerimizin ardından ilgili iki kurumdan da birer açıklama geldi. Eğirdir Garı ve çevresindeki arazilerin mülkiyet sahibi olan TCDD Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, yolcu ve yük taşımacılığı için kullanılan 24 km’lik Isparta-Eğirdir hattının işlerliğini yitirdiği için 19.08.2002 tarihinde işletmeye kapatılarak Eğirdir Garı mıntıkasının atıl hale geldiği kaydedilerek şu görüşlere yer verildi:

TCDD: ‘YAPILACAKLAR HAKKINDA BİLGİ VE YETKİMİZ YOK’

“Eğirdir Gar binasını da içeren, Teşekkülümüz mülkiyetinde bulunan ( 239 ada 11 no.lu parsel ile 239 Ada 9 Parsel, 415 Ada 2,3,6,7 (TCDD Hissesi),15) parsellerin atıl halden çıkarılarak değerlendirilmesi amacıyla 15.05.2009 tarih ve 9/69 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile satışı suretiyle değerlendirilmek üzere Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bildirilmiştir. Söz konusu parseller, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 12.09.2011 tarih ve 2011/81 Sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınmış olup, her türlü işlemler Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca yürütülmektedir. Dolayısıyla, alanın imar planları ve yapılacaklar hakkında Kuruluşumuzun bilgisi ve tasarrufu bulunmamaktadır.

‘ÖİB GAR SAHASINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİ SÜRDÜRÜYOR’

Diğer taraftan, ‘100 Yıllık Gara apartman dikecekler’ başlığı altındaki haberde belirtilen 415 Ada 2,3 ve 15 parsellerin Eğirdir Gar Sahasını ihtiva eden 239 Ada 11 parselle ilişkisi bulunmamaktadır. Söz konusu parseller Gar binasının 150 metre güney doğusunda yer almaktadır. Ayrıca, Gar çevresindeki müstakil halde bulunan toplam 1605.38 m2’lik 5 adet parsel için satış ihalesi yapılmıştır. Gar sahasının bulunduğu alanla ilgili değerlendirmeler ise halen ÖİB tarafından devam etmektedir ve alınmış bir karar bulunmamaktadır. Öte yandan, alan içerisindeki Eğirdir Gar tescilli kültür varlığı olup, koruma kapsamındadır. Gar binasının değerlendirilmesiyle ilgili tasarruf, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı’nı gerektirmektedir.”

ÖİB: ‘SATILAN PARSELLER KONU ALANI OLARAK PLANLI’

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından yapılan Eğirdir Garı açıklamasında ise, tarihi gara ait tesislerin bulunduğu 239 ada 11 parselin satışa konu edilmediği vurgulanarak, “Satışa konu olan 415 ada, 2,3,6,7 ve 15 no’lu parseller üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Konu parseller ve yakın çevresine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, 25.05.1979 tarihinde İmar ve İskân Bakanlığı’nca onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda 239 ada 9 parsel ‘park alanı’ olarak, 239 ada 11 parsel ‘TCDD Alanı’ ve ‘resmi kurum alanı’ olarak, satışa konu olan 415 ada 2, 3, 6, 7 ve 15 parseller de ‘konut alanı’ olarak planlıdır.”

BÖLGE HALKI NE DÜŞÜNÜYOR

Eğirdir Garı konusunda ilgili kurumlardan gelen açıklamalar bir yandan tarihi gara ait yapıların da özelleştirme kapsamında satışa çıkarılabileceğini teyit ederken, diğer yandan satılan gar arazilerinin konut alanı olarak planlı olduğunun altını çiziyor. Bu, özgün mimarisiyle tescil edilerek koruma altına alınan gar çevresinde yapılaşma olabileceği anlamına geliyor. Ancak Eğirdir halkı ve demiryolu tutkunları kent belleği açısından önemli bir merkez olan tarihi garın kamunun ortak kullanımına açık bir projeyle yaşatılarak geleceğe aktarılmasını talep ediyor. Bu amaçla change.org sitesinde bir de imza kampanyası açıldı. Kampanyaya destek vermek isteyenler, şu bağlantıdan ulaşabilecekler: (http://www.change.org/tr/kampanyalar/e%C4%9Firdir-i-sevenler-tarihi-tren-gar%C4%B1n%C4%B1n-sat%C4%B1lmas%C4%B1na-dur-deyin)

Eğirdir Garı 2009 yılında özelleştieme kapsamına alındı

Eğirdir Garına muhteşem göl manzarasına hakim demiryolu köprüsünden ulaşılıyordu

Eğirdir demiryolu köprüsü

ÖİB satılan parsellerin konut alanı olduğunu doğrularken, garın içinde olduğu perselin henüz satışa konu edilmediğ

Eğirdir garı eylemi

Eğirdir Garı eylem

Eylem renkli görüntülere sahne oldu

1560110cookie-checkEğirdir Garı da satılacak mı?

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 × 3 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.