Rum tarafı doğurganlığın düşmesinden kaygılı

Politis “Doğurun, Yok Oluyoruz… Nüfus, Çalışan Kesim Arasında Dahi Yaşlanıyor” başlığıyla yansıttığı haberinde “Kıbrıslıyı yakın gelecekte mumla arayacağız” yorumunu yaptı.

Habere göre Rum İstatistik Dairesi tarafından kısa süre önce yayınlanan 2009 nüfus verileri; doğurganlık oranının, nüfusun yenilenmesi için zaruri olan yüzdelik sınırının çok altında kaldığını, çalışabilir yaşta olan nüfusun yaşlanma oranının arttığını gösteriyor.

Gazete Kıbrıs’ın tamamının; 2008’de 885 bin 600 olan nüfusunun 2009 sonunda 892 bin 400’e ulaştığını, bu sayıya KKTC nüfusu ve yabancıların da dâhil olduğunu yazdı, özetle şunları ekledi:

“Yani sadece yüzde 0,8’lik küçük bir nüfus artışı oldu. Kıbrıslı Rumların tam sayısı 672 bin 800 (toplam nüfusun yüzde 75,4’ü), Kıbrıslı Türklerin tam sayısı 89 bin 200 (toplam nüfusun yüzde 10’u) ve yabancı ülke vatandaşlarının tam sayısı da 130 bin 400’dür (nüfusun yüzde 14,6’sı).

Kıbrıs’ın toplam nüfus sayısına; sayılarının 160-170 bin civarında olduğu tahmin edilen Türk yerleşikler dahil değildir. Bu sayı Türklerin işgal bölgelerine gidişlerine ilişkin kısa süre önce elde edilen verilerden çıkarıldı. Kıbrıs Rum toplumuna ait olan Ermeni dinî grup mensuplarının sayısı ise 2009’da 2 bin 700 idi.

15 yaşın altında olan çocuk oranı 2009’da yüzde 16,9; 65 yaş üzeri kişilerin oranı yüzde 13 olarak hesap edildi. Bu oranlar 1992’de yüzde 25,4 ve 1982’de yüzde 25 ile yüzde 10,8 idi. Yaşlıların oranında istikrarlı bir artış çocukların oranında düzenli bir düşüş kaydediliyor.

Yine 45-64 yaş aralığında olanların oranı 1982’de yüzde 17,6; 1992’de yüzde 19,3 iken 2009’da yüzde 25’e yükseldi.

Toplam doğurganlık oranı 2008’de yüzde 1,48 iken 2009’da küçük bir artış göstererek yüzde 1,51 olarak gerçekleşti, ancak devamında aşamalı olarak düşmeye başladı. 1982-85 döneminde yüzde 2,46 ile en yüksek değere ulaşan doğurganlık 1995’te nüfusun yenilenebilmesi için zaruri sınır olan yüzde 2,10’un altına düştü. Evlilik dışı doğan çocuk sayısı 1128’dir (toplam doğumların yüzde 11,7’si).

Devletin otoritesi altındaki bölgelerde meydana gelen ölümlerle ilgili tahmin edilen sayı 2009’da 5 bin 182 olurken; 2008-2009 döneminde kadınlar için ortalama ömür süresi 82, 4; erkekler için de 77,9 oldu.

Toplam evlilik sayısı 2008’de 13 bin 395 iken 2009’da 12 bin 769’a düştü. Ancak önceki yıllarda Kıbrıs’ta resmî nikâh kıyan yabancılar ülkede kalmadılar. Toplam 8 bin 974 resmî nikâhtan yalnız 2 bin 532’si Kıbrıs’ta yaşayanlar arasında kıyıldı. Kıyılan dinî nikâh sayısı 2008’de 3 bin 293 iken 2009’da 3 bin 795’e yükseldi.

Boşanmaların sayısı da 2009’da 1738’e ulaştı. Bu; her bin kişi için 2,2 ile ifade ediliyor. Süreci henüz tamamlanmamış, ancak boşanmayla neticelenecek boşanmaların sayısı ise her bin kişi için 275 oldu. Bu sayı 1980’de 42’ydi. 2009’da boşanan çiftlerin yüzde 52,5’inin 18 yaşın altında çocuğu yok, yüzde 26,8’inin 18 yaş altında ve ailesine bağımlı bir; yüzde 15,2’inin 2 ve yüzde 5,6’sının 3 veya daha fazla çocuğu var. Ortalama evlilik süresi 2009’da 8 yıl olarak hesaplandı.”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 × 3 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.