Yağmacılığın önüne geçilemiyor

Devlet Başkanı Bayan Christina Fernández de Kirchner hükümetine ait kabinesinden ve Ordu’dan gelen baskılara direnip, şimdilik olağanüstü hâl ilan etmiyeceğini bildirdi. Ancak, özel polis timleri ve bazı birlikler bölgeye sevk edildi.

Çıkış nedeni tam olarak saptanamıyan eylemler, iki hafta evvelinde başlamıştı. Önce zabıta ve yerel polisin çabasıyla kolayca bastırılacak sanılan yağmalama, dükkân ve işyerlerini alt üst etmek biçiminde gelişen kitlesel hareket kısa sürede Cordoba’yı aşıp civardaki 23 kent ve kasabaya da yayıldı.

O vakitten beri kitlesel gösteriler yağmacılık olarak devam ediyor. Arjantin’in yağmacılık üzerine geçmişte benzer deneyimleri, tarihî tecrübeleri bulunduğundan pek yadırganmıyan bu olaylar artık bardağı taşıran son damla hâline dönüşünce dikkatleri çekti.

Zira hem Cordoba hem de çevresinde her türden ticarî-ekonomik ve sosyal hayata ait alışveriş durmuş bulunuyor. Gözlemcilerin aktardığına bakılırsa, yağmalamaya kalkışan halk mağaza ve dükkânlardaki malları hırsızlık yaparak alırken dahi kendi arasında kavgaya kalkışıyor. Bu nedenle ölüm vakaları haricinde çok sayıda yaralı bulunuyor.

Henüz malî portresi çıkarılmamış bulunan, fakat bölgeyi felç edecek kadar parasal sıkıntı yaratan bu yağmalama hadiselerinin, her şeye karşılık ülke ekonomisini sarsacak boyuta gelmesi başkent Buenos Aires’i karıştırdı. Siyasi liderler ve devlet erkinde bulunanlar acil sıkıyönetim talebinde bulunurken, Batı’ya ve Avrupa’ya demokratik görünmek isteyen Başkan Christina henüz buna yanaşmaya razı olmuyor.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.