Yeşil Hat’ta Rumlarla ticaret başlıyor

Tüzük çerçevesinde AB tarafından yetkili kılınan Kıbrıs Türk Ticaret Odası gerekli menşe belgelerini bugünden itibaren vermeye başlayacak.


Tüzüğe göre, Rum kesimine veya Rum kesimi üzerinden diğer ülkelere gönderilecek ürünlerin tümüyle KKTC’de üretilmiş veya yeterli katma değer ilavesiyle üretilmiş ürünler olması gerekiyor. Rum kesimine canlı hayvan, hayvansal ürünler ve hayvan yeminin satılması ise yasak.


Yeşil Hat Tüzüğü gereği Rum kesimine orada tüketilmek üzere veya üçüncü bir ülkeye gönderilmek amacıyla geçirilecek ürünler için Ticaret Odası’ndan menşe belgesi alınması gerekiyor. Bazı tarım ürünleri içinse menşe belgesinin yanı sıra sağlık belgesinin alınması şartı getiriliyor.


Menşe belgesi için Ticaret Odası’ndan başvuru formu alınarak, bunun üzerindeki malın üreticisinin, malı satanın ve satın alanın adı ve adresi, malın tanımı, ağırlığı, paket sayısı ve diğer bilgileri doldurulacak. Bunun yanı sıra söz konusu malın Güney Kıbrıs’ta tüketim için mi yoksa bir başka ülkeye ihracatı için mi gönderildiğinin beyanı da başvuru formunda verilecek.


Başvuru formuna ürünün üretilmesi aşamasında kullanılan tüm girdilerin listesi ve faturaları eklenecek ve menşe belgesinde de yine aynı bilgiler yer alacak. Kuzey’den Güney’e veya Güney üzerinden diğer AB ülkelerine yapılacak her sevkıyatta bahsi geçen menşe belgesi mallara eşlik edecek. Ayrıca ithal edilen hammaddeyle üretilen ürünün satışına kadar ve satıştan sonra da en az 3 yıl bu belgeler saklanacak.


Ticaret Odası yetkilileri, menşe başvurusu yapan üretici firmada üretimle ilgili kontroller yapacak ve bu kontrol sırasında ürünün KKTC’de üretilip üretilmediği, hangi aşamasının burada yapıldığı, menşe belgesi alma yeterliliği olup olmadığına bakılacak.


Menşe belgesi başvuru formundaki beyanların aksine bir durum tespit edilmesi halinde ise Ticaret Odası yaptırım uygulayacak.


Üreticinin, ürünü ekmeden, yetiştirirken, hasat zamanı ve ihracattan önce AB uzmanlarının gerekli kontrolleri yapabilmeleri için Ticaret Odası’na başvurması gerekli olacak.


Yeşil Hat Tüzüğü uyarınca, ancak AB ülkeleri veya İsviçre’den getirilecek tohumla yetiştirilecek patates ihraç edilebilecek. Patates ihracatı en erken 2005 yılında mümkün olacak.


 

675560cookie-checkYeşil Hat’ta Rumlarla ticaret başlıyor

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.