‘Göçmenlerin İngiltere’ye katkısı yok’muş

Raporda, göçmen sayısına sınırlama getirilmesi istendi.


Komisyon, İngiltere ekonomisine yılda yaklaşık 12 milyar dolar katkıda bulunmalarına karşın göçmenlerin, kendileriyle rekabet edemeyen vasıfsız İngiliz işçileri zora soktuğunu ve konut fiyatlarının artmasına neden olduğunu öne sürdü.


Hükümetin işgücü açığının kapatılması için bu kadar göçmene ihtiyaç duyulduğu yolundaki görüşünün gerçekçi olmadığı belirtilen raporda, göçmenlerin ekonomiye katkısının gayri safi hasılayla değil, kişi başına düşen gelirle ölçülmesi gerektiği kaydedildi.


Üyeleri arasında eski maliye bakanları ve diğer kabine üyelerinin de bulunduğu komisyonun bu raporu hazırlaması sekiz ay sürdü.


Raporda göçmenler için puan sistemine geçilmesinin sorunun çözümüne katkıda bulunup bulunmayacağının belli olmadığı kaydedilerek, bunun yerine göçmen sayısının belli bir seviyede tutulması önerildi.


Komisyon ayrıca, göçmenlerin sosyal güvenlik sistemi üzerindeki yükünme gönderme yaparak bu kişilerin ailelerine tanınan hakların sınırlandırılması olasılığını gündeme getirdi.


Muhalefetteki Muhafazakar Parti’nin gölge İçişleri Bakanı David Davis, “Rapor, mevcut göçmenlik politikasının sıradan İngiliz vatandaşlarına hiçbir fayda sağlamadığını net bir şekilde ortaya koymuştur. Avrupa Birliği vatandaşı olmayanlar için sınırlama getirilmeli” dedi.


Liberal Demokrat Parti’nin sözcülerinden Chris Huhne ise, “Rapor, hükümetin bu ülkede kaç kişinin yaşadığı konusunda ipin ucunu kaçırdığını gösteriyor” diye konuştu.


Kamu Politikaları Araştırmaları Enstitüsü’nden Dr. Danny Sriskandarajah ise, rapora tepki gösterdi, göçün hiçbir ekonomik fayda sağlamadığını söylemenin sığ bir yaklaşım olduğunu savundu, “Son göç dalgası, ekonomik büyüme, rekabetin artması ve kamu hizmetlerinin iyileşmesi açısından büyük fayda sağlamıştır” dedi.


İngiltere’ye 2006 yılında yaklaşık 190 bin göçmen gelmişti. (BBC)


FOTOĞRAF: Gordon Brown göçmen çocuklarla


AÇIK GAZETE: Tam tersine göçmenlerin çoğu yetişkin olarak İngiltere’ye göçtüklerinden, İngiltere çocukluk ve eğitim yatırımlarından tasarruf etmektedir. Kapitalist ekonomi gereği göçmenler dil bilmedikleri ülkede yaşamlarını sürdürebilmek için ucuz emek sunarak elde ettiğinden fazla değer üretmektedir. Üstelik emek yoğun işlerde çalışmaları da “en fazla sömürülen kesim” anlamındadır.


Göçmenler ekonomisi büyüyen ekonomilerden geldikleri için en fazla tüketen tophlumu da oluşturmaktadırlar. Her şeyden önce yeni bir hayat kurmak ve geelişmiş ekonominin tüketim seviyesine ulaşmak için harcama eğilimleri içinde yaşadıkları toplum ortalamasından daha fazladır. Bunun da ekonomiye önemli bir canlılık kattığı yadsınamaz.


Hükümetin göçmenlere yatırımları ise yoksul göçmen mahallelerinde gözlenebilir. Ülkenin en başarısız okulları, en kötü yolları ve en çok sıra beklenilen hastaneleri bu semtlerdedir…


Ayrıca İngiltere’nin göçmen ve sığınmacı adaylarına hoşgörüyü, ekonomisinin ihtiyaçlarına göre saptamakta ve beyin göçüne önem vermektedir…


Bu rapor baştan önyargı ve ırkçılık kokmaktadır…

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.