Muhalefetin En Güzel Yanılgısı ve İyimserliğin  Gülümsemesi 

Av. Haydar Aksoy – Eskiden beri sol bazı cevreler, “bozuk düzeni” teşhir etmek amacıyla  “zam, zülüm ve işkence” gibi, umut ve çözüm içermeyen retoriklerle kamuoyuna seslenir. Bu retoriklerin etkisini güçlendirmek için de;  yaşanan bir dizi acı olay sıralanır. 

Son dönem muhalefet de, iktidarı yıpratmak için benzer bir yönteme başvuruyor.  İktidarı teşhir etmek amacıyla iyimser çözüm önerileri içermeyen, iktidarın yanlış uygulamalarını, uyguladığı bazı baskı ve yasakları  hemen her gün muhalefete yakın görsel ve yazılı medyada görmek mümkün. Bu bağlamda adaletsiz mahkeme kararlarına, yasaklanan etkinliklere, işsizlik ve derinleşen yoksulluğa özellikle vurgu yapılmaktadır. 

Bazıları da, bu yaklaşımı felaket tellallığı boyutlarına vardırmaktadır. Hatta seçimi kaybetse bile iktidar bloğunun  iktidarı bırakmayacağını ileri sürenler dahi çıkmaktadır.  

Böyle söylemler belli ölçüde iktidarı yıpratsa da, asıl olarak egemen güçlerin ve iktidarın değirmenine su taşır. Hemen baştan  söyleyelim ki; bu yaklaşım  muhalefetin en güzel yanılgısıdır. Çünkü böyle bir çaba halk arasında daha çok çaresizliğin, umutsuzluğun, belirsizliğin ve korkunun yayılmasına vesile oluyor. 

Böyle olumsuz söylemleri sürekli tekrarlamak, halk arasında adalet, refah ve  özgürlük için mücadele etmenin suçmuş gibi algılanmasına yol açıyor. Bundan dolayı da yasal eylemlerden geniş kitleler uzak duruyor. Örneğin, sürekli boğulma vakalarının anlatıldığı bir ortamda insanlarda,  yüzmeye karşı bir çekingenlik oluşması doğallığı gibi…  

Av. Haydar Aksoy

Korkunun Sonuçları 

Korku, insanların hayal kurmasını ve düşünce üretmesini engeller. Daha özgür, eşit ve müreffeh bir toplum hayal etmeyen insanlar mücadele etmezler. 

Kısacası; çaresizlik, korku ve belirsizlik içinde kıvranan kitleler, tutuculaşır ve değiştirme iradelerini yetirirler. Çözüm üretmeden ve bunu gündeme getirmeden, sadece seçimin güvenli olmayacağını vurgulamak, seçmenin gözünde sandığa gitmeyi anlamsızlaştıracaktır. Sonuç olarak insanların sandığa gitmemek ya da  gücün  simgesi olan iktidarın etrafında toplanmak dışında bir seçeneği kalmayacaktır.   

Muhalefetin Zihniyet Değişikliği 

Muhalefetin bu konuda zihniyet değişikliğine gitmesine büyük ihtiyaç var.. Böyle ciddi değişikliklerin, öncelikle bizzat ilgili örgütlemelerin kalbinde gerçekleşmesi daha işlevseldir. Onun için muhalefetin örgütleyicisi olan, Cumhuriyet Halk Partisi, bu konuda kendi içinde öncelikle  zihniyet değişikliğine gitmelidir. 

Yanlışı teşhir ederken, çözümü de içeren iyimser bir söylem kullanmak açıktır ki, daha etkili olur. Diğer bir deyişle, sorunun yakıcılığına vurgu yaparken, çözümü ve iyimserliği de feda etmeyen bir söylem geliştirilmelidir. İşte bu noktada, Ekrem İmamoğlu’nun belediye seçimlerinde kullandığı ve başarısına katkısı olduğunu düşündüğüm “ her şey güzel olacak” sloganını anımsamakta yarar var. 

Muhalefet, iktidarın ezberini bozan iyimser çözümleri, alanlarda, sokakta ve salonlarda halkla paylaşmaya cesaret etmeli. Öyle çözüm önerileri olmalı ki, muhalefeti desteklemeyen seçmen bile gurur duymalı.

Sonuç 

Muhalefet; sorulardan çok, iyimserliğin gülümsediği çözüm önerilerini bir an önce ortaya koymalıdır.  Ardından ülkenin boğuştuğu yakıcı sorunlar eskimeden üstesinden gelineceği güvenini aşılayan psikolojik  bir iklim yaratmalıdır. Böyle bir atmosferde kitlelerin kolektif hafızası değişim için harekete geçecek ve muhalefet gerekli desteği alacaktır. 

Bunun sonucunda kitleler çekinmeden, zam, zulüm ve tüm baskıları protesto eden yasal sivil itaatsizlik ve gösteriler gibi yasal eylemlere katılır veya destekler.  Böyle bir durumda  insanlar, seçim sandığına tereddütsüzce gidip özgür iradeleri ile oy kullanacaktır. Ayrıca böyle bir atmosferde halk, somut projeler çerçevesinde seçim sanıklarına ve bunun sonucu ortaya çıkan iradelerine  sahip çıkacaktır. 

Unutmayalım ki, günümüzde geniş kitlelerin rızasını zımnen de olsa, alamayan bir iktidar uzun süre ayakta kalamaz 

Umudu, iyimserliği ve değiştirme iradesini görünür kılmanın tam zamanı…

 

 

2616440cookie-checkMuhalefetin En Güzel Yanılgısı ve İyimserliğin  Gülümsemesi 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 × five =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.