Nusret Fişek Hoca’ya saygı

Uluslar, özellikle de kuruluş yıllarında, kişilik ve önderlik vasıfları olağanüstü gelişmiş olan insanlar üzerinde yükselir ve kurumlarını oluşturur. Bilindiği, gibi, Türkiye Cumhuriyeti’inin ilk yılları, eğitim amaçlı olarak yurt dışına gönderilmiş ve ülkeye döndükten sonra, ulusuna çok büyük ve unutulmaz hizmetler vermiş olan isimlerle bezelidir. Prof. Dr.Nusret Fişek Hoca, Cumhuriyet’in ilk yarım asırlık döneminde, ülkede halk sağlığı politikalarının geliştirilmesinde  böylesi büyük bir hizmet adamıdır. Türk Tabipler Birliği, her yıl bu büyük hocanın ölüm yılında hocayı anma vefakarlığı göstererek, genç kuşaklara örnek sunma işlevini yerine getirirken, aynı zamanda bir sağlık sorununu da tartışmaya açmaktadır. Geçtiğimiz hafta içinde yapılan anma töreninde “Sağlıkta Dönüşüm Projesinin Ekonomi-Politiği” konusu tartışıldı. Ben, bu yazımda, bu değerli hocayı kısaca tanıtmak, gelecek yazımda da, Sağlıkta Dönüşüm Projesi ile ilgili görüşlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Hocayı tanıtma yazımı, geçen yıl Hoca için yazmış olduğum yazıyı, aşağıya, aktararak yapacağım.

“İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezuniyetinden itibaren yaklaşık yarım yüzyıllık meslek yaşamında, bilimsel alanda yaptığı katkılarla yetinmeyip, inandığı ilkeleri toplumsal yaşama geçirme çabalarıyla de insanüstü bir çaba göstermiş olan büyük hoca Prof Dr. Nusret Fişek’i tüm dünya tıp camiası unutmayacaktır, hele de “Yeni Dünya Düzeni” adı altında sürdürülen yeni sömürge düzeninde hiç unutmamalıdır! 3 Kasım 1990’da aramızdan ayrılmış olan Prof. Dr. Nusret Fişek, ne mutlu ki, talebeleri, meslektaşları ve sevenleri tarafından daima  yaşatılmaktadır.

Tıp eğitimini Türkiye’de yapmış olan hoca, dış dünyada, başta, Harvard Üniversitesi’nden doktora derecesi ve Michigan Üniversitesi’nden ödül olmak üzere aldığı payeler yanında, uluslararası çeşitli programlarda ve kuruluşlarda kurucu üye, icra komitesi üyeliği ve “Steering Komitesi Üyeliği” yapmıştır. Hoca, Türkiye’de de, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Müsteşarlığı, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etüdleri ve aynı üniversitede Toplum Hekimliği Enstitüleri kurulmasında da öncülük etmenin yanında,  Türkiye Ulusal Verem Savaş Derneği ve Cüzzamla Savaş Araştırmaları Derneği gibi kurumlarda şeref üyeliklerinde bulunmuş, yerli ve yabancı yayın organlarında yüzlerce makale yayınlanmıştır.

Basiret; sorunların öngörülmesi olarak tanımlanırsa, bu tanımlama Fişek Hoca’yı anlatır. İşte kanıt; plâncı Necat Erder’in anısı: “Yıl 1960. Devlet Plânlama Teşkilâtı kurulmuş. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı’nın çerçevesini tasarlıyoruz. Nusret Fişek bizi buldu. Türkiye için iki büyük projesi vardı. Nüfus sorunu ve sağlık hizmetlerinin örgütlenmesi..sosyalizasyonu. Her iki konuda önce bizi, plâncıları eğitti, sonra da tüm Türkiye’yi, politikacıları, uygulayıcıları ve kitleleri….Projenin en önemli niteliği, koruyucu, önleyici hekimliğe ve çevre sağlığına önem vermesiydi.”

Nusret Fişek Hoca’nın oluşturduğu sağlık politikası ile bugün oturtulmaya çalışılan Sağlıkta Dönüşüm Politikası taban tabana zıttır. Önümüzdeki yazıda bu yeni politikanın ekonomi-politikasını tartışmak üzere, sağlıklı ve güzel günler dileği ile…

______________

* Prof. Dr.

 

1594580cookie-checkNusret Fişek Hoca’ya saygı

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 + 5 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.