Şimdi de Azerbaycan’a saldırıyor

“Hidayete erdiğini” ve DÖNEK olduğunu ise cümle alem biliyor.

Selcan hanım yazısının başlığını;

“Baskın Oran’nınki ‘Kardeş Kazığı’ mı,
Bulanık Suda Balık Avlama Sevdası mı!”

Diye koymuş. Bana bir fıkrayı çağrıştırdı bu başlık. Fıkranın patlıcanla anlatılan versiyonu da varmış ama ben “at”lı olanını anlatacağım:
“Padişah bir gün kır gezisine çıkmış. Elbet atlı olarak. Ve kendisine eşlik eden Anadolu ve Rumeli Beylerbeyileri, Sadrazamı, vezirleri, değişik makamlardaki sivili, askeriyle paşaları, vs de hep atlı. Ve de bir atlı daha var hemen padişahın nefes alma mesafesinde ki, o da İncili Çavuş!
“Gezi sürerken bir ara padişah, bindiği at için;
– Maşallah eşkin yürüyüşü de, dortnala koşusu da hoş. Nazar değmesin!
İncili Çavuş:
– İsabet buyurdunuz devletlu padişahım… bu at İngiliz kırmasıdır. Çok da iyi bakıyoruz. Tımarı, arpası, suyu, samanı tamamdır. Tabi ki iyi koşacak…
Gelin görün ki, biraz sonra at tökezlemiş hafiften. Ve padişah da:
– Pis hayvan!! diye azarlamış aynı atını! Rezil, alçak yaratık…
İncili Çavuş durur mu?
– Buyurduduğunuz çok doğrudur padişah efendimiz! Bu hayvan alçağın, rezilin biridir!
– E ama demin sen bu atı övmemiş miydin İncili Çavuş? Bu ne riyakarlıktır?
– Evet övdüm padişah efendimiz, ama biliyorsunuz ki, ben atın dalkavuğu değilim, senin dalkavuğunum…”
Elbet biz bu fıkrayı anlatmakla Baskın Oran beyefendiye dalkavuk demek istemiyoruz, haşa! Hem dalkavuk, “Saraylarda devlet büyüklerini nükteli sözlerle eğlendiren kimse” lere deniliyor. Bizim bu prof’umuz öyle mi? O, memleketimizin sosyal, siyasal ve özellikle kültürel değerlerini Amerika ve benzeri ülkelere pazarlayan ve elbet müşterilerini velinimet sayan bir bilim-kültür tüccarıdır! Mesela, Prof. Dr. Murat Belge, Prof. Dr. Halil Berktay, Prof.Dr. Mete Tuncay, Prof.Dr. Doğu Ergil, yazar Cengiz Çandar, Hasan Cemal, Oral Çalışlar, baba ve oğullarıyla Altanlar, romancı Orhan Pamuk, Elif Şafak, Alman şırıngalı Taner Akçam gibilerinin familyasından…

Selcan Hanımın bildirdiğine göre, Prof’umuzun Azerbayacan’a çullanan yazısı “Kardeş Kazığı” başlığını taşıyor. Yani, Azerbayacan Türkiye tarafından “kardeş” diye şımartılıyor, o da fukara Ermenistan’ı eziyor’muş! Oysa, Ermenistan, barışçıl ve demokratik bir komşuluk talep ediyormuş ! O kadar ki,Ter-Petrosyan döneminde Anayasa’sından “soykırım” iddiasını bile çıkarmışmış!
Doğru mu bu? Hayır, diyor buna Selcan Taşçı, soykırım iddiası Ermenistan anayasında ebedi bir savaş gerekçesi olarak duruyor. Üstelik “Büyük Ermenistan” hayali öyle canlı ki, milli haritatalarında, hem Ağrı Dağı kendi sınırlarının içinde tutuluyor ve hem de ele geçirilecek ilk hedef olarak gösteriliyor!
Dahası, şimdiki başkanları “Ermeni açılımı” ve karşılıklı futbol maçı izleme romantizmi sırasında bile , 1921 Kars Antlaşmasını tanımadıklarını vurgulamıştı. Çünkü, denilmişti, Türk-Ermeni sınırı, “Ermeni soykırımı” ardından Türkiye ve Sovyetler Birliği arasında o antlaşma ile çizilmiştir.

Peki Prof’umuz Ermenistan’ı çok mu seviyor? Hayır, o zaten fakirleri sevmez, ama Amerika öyle istiyor diye Ermenistan’ın Taşnak ırkçılarının mirasçısı iktidarına taraf oluyor! Ve emperyalist bir yalan olan “Ermeni soykırımını” bayrak ediniyor.

Nazi propaganda şefi Gebbels’e göre, propagandanın gereği için, yalanın tekrarı, hatta iki, üç, dört değil, sürekli yinelenmesi şarttır. “Ermeni soykırımı üzerine oturtulmuş emperyalist yalanın” ise, özellikle Türkiye’nin bölünmesi sırasında Ermeni’lere de “hakları” tanınsın diye öne çıkarılıp tekrarlanmaktadır. Son günlerde bu propaganda uğursuzlarına mevcut iktidarın sözcüsü Yeni Şafak gazetesi yazarları, mesela Hilal Kaplan ile Ali Bayramoğlu, da katılmıştır. Özetle Türkiye de laikliğin temellendirilmesi için Ermeni ve Rumlardan Anadolu’nun temizlenmesi gerektiği düşünülmüş ve bu yüzden 1915’ten 1923’e kadar Ermeni nüfusu soykırıma uğratılmıştır!
Hayır sayın Selcan Taşçı hanım! Prof.Dr. Baskın Oran, “Bulanık suda balık avlamıyor.” O zaten karakterinin gereğini yapıyordu;
ŞİMDİ DE
AZERBAYACAN’A
SALDIRIYOR…

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.